Основната цел на Българска организация „живот с деменция“ е да защити правата на пациентите с деменция, като им помогне да получат най-адекватното лечение и подкрепа. Ние искаме да създаваме условия за преодоляване на социалното игнориране на пациентите с деменция и за формиране на приятелска среда в българското общество за тях.

Нашето сдружение събира усилията на специалисти от различни области, на роднини и обгрижващи пациентите за постигането на достоен живот на хората с деменция и техните близки. Сред учредителите са водещи специалисти дементолози, начело с чл.кор. проф. Лъчезар Трайков и неговия екип от невролози и невропсихолози, юристи, психолози, специалисти по здравни грижи, преподаватели, близки на пациенти, общественици.