Ако разгледаме грижата като книга, то може да кажем, че тази книга ще е написана от нас – за нас, че писането й е ежедневно предизвикателство, че се учим да я пишем и че това е едно ново пътуване, което сме поели към нещо, за което няма един отговор, но има правилен подход и колкото повече научаваме, мислим, споделяме и прилагаме, толкова повече ще сме удовлетворени от ежедневието си. Тази книга е за това как можем да допринесем за доброто на нашия близък, да запазим достойнството му, но за да е той/тя добре, преди всичко трябва да помислим за себе си и да се самосъхраним.