Процесът на стареене протича с намаляване на когнитивните способности. Хората в напреднала възраст много често започват да забравят, по-трудно се концертират и задържат вниманието си за по-дълго време върху дадена задача. Важно е да отбележим, че спадът на когнитивните процеси не е синоним на деменция. Но едновременно с това, не бива да пренебрегваме признаците на умствен упадък, особено ако той нарушава плавното протичане на ежедневните дейности. Този упадък се определя винаги спрямо предходното ниво на функциониране, което се счита за нормално, защото е било такова през целия съзнателен живот. Ето защо ще се опитаме подробно да опишем първите признаци на деменция. Информирани, ще можем да реагираме навреме и да вземем необходимите мерки.

Някои от първите засегнати когнитивни функции са:

Краткосрочна памет

Проблемът с паметта може да бъде ранен симптом на деменция. Засегната е краткосрочната памет. Това е новообразуваната, ежедневна памет. Примери за дейности, при които краткосрочна памет е изключително необходима, са: предстояща уговорена среща, ежедневния прием на лекарства, къде се намира даден предмет и всякакви задачи, свързани с нормалното протичане на деня. Тази кратка памет може да бъде противопоставена на дългосрочната памет. При възрастните хора дългосрочната памет за отдавна минали събития е предимно добре съхранена, даже и да има диагностицирана деменция. Те безпогрешно припомнят с детайли важни събития, могат да рецитират стихотворения или да пеят песни, които са научили преди повече от 40-50 години.

Трудности при намиране на думи

Друг ранен симптом е свързан със спонтанната реч. Говорът е ясен, логичен, разбираем, добре структуриран, но много често липсва точната дума. Тя е на върха на езика и може да бъде описана, да бъде заменена с друга, но самата тя не може да бъде възпроизведена.

Настроение и поведение

Промените в настроението и поведението също са вид аларма. Тук говорим за депресия, апатия, раздразнителност, агресия, социална изолация, но може да присъстват и налудничави идеи, склонност към трупане на предмети, халюцинации, приповдигнато настроение, неподходящи коментари, липса на споделеност в общуването (липса на емпатия), неприемливо социално поведение, нарушен цикъл сън-бодърстване и други.

Близките споделят, че не могат да разпознаят човека, че има нови привички, необичайни за него/нея.

Комплексни дейности

Комплексните дейности изискват продължителна концентрация върху дадена задача, превключване от една към друга дейност, едновременно използване на няколко когнитивни ресурса, задържане и обработване на информация, асоциативно мислене, взимане на решения и други. С нарушаването на тези функции се наблюдава лесна разсеяност, невъзможност за участие в продължителен и комплексен разговор, губене на нишката при четене, трудности при решаване на логически задачи, невъзможност да се извършват няколко неща едновременно, невъзможност да се подтиснат външни дразнители, при което се наблюдава лесна разсеяност и т.н.

Ориентация във време и пространство

Ориентацията във времето и пространството е много чувствителна и също един от началните симптоми (признаци) на деменция. Наблюдава се затруднение при припомнянето на датата, месеца, годината и денят от седмицата. Забравят се скорошни или очаквани големи празници като Великден, Нога година, Гергьовден … Използването на календар не винаги помага, защото набавената информация  бързо се забравя.

Когато ориентацията в пространството е несигурна, може да има изолиран епизод на загубване или ясна несигурност даже и в позната обстановка. Човек може да тръгне в грешна посока, да отиде на грешния етаж и трудно да се ориентира в заобикалящата го среда, за да намери пътя към дома си. Използването на градски транспорт, както и шофирането, изглеждат трудни и непосилни дейности.

Самостоятелност

Не на последно място е възможността човек да се справя самостоятелно с ежедневните дейности. При пълна самостоятелност човек може да разчита само на себе си и не се нуждае от чужда помощ. Така няма опасност да забрави нещо важно, като приема на лекарства, да изключи котлона, да заключи вратата… Както и опасност да се загуби, някой да злоупотреби с него/нея или да вземе неадекватно решение.

При нормалния процес на стареене сниженият когнитивен потенциал не би трябвало да доведе до загуба на самостоятелност.

За да разберете дали има необходимост от консултация със специалист е важно да се отговори на следния въпрос: „Чувствам ли се сигурен/на, че мога да се справя с ежедневни задачи като: прием на лекарства, чистене, готвене, пазаруване, ориентация в позната и непозната обстановка, социална комуникация, боравене с пари, използване на телефон, взимане на важни решения и други комплексни дейности?“. Ако отговорът е „не“ на една или повече от тези дейности, е необходимо да потърсите специализирана помощ. Това не означава, че имате деменция, а че е важно да се консултирате, за да се потърси причината за проблема.

Към кого да се обърна?

Към специализиран екип за диагностициране на деменции, който включва невропсихолози и невролози.

Невропсихологична консултация

Клиничен невропсихолог ще проведе подробна невропсихологична консултация. Тя се състои от три части. Първата част включва подробно клинично интервю, по време на което ще се обсъдят настъпилите промени и оплаквания. През втората част ще се приложат подробни когнитивни тестове за краткосрочна памет, реч, процеси на внимание, ориентация за време и място. По време на третата част ще се обсъдят резултатите и ще се изготви писмено заключение.

Кръвни изследвания

ПКК с ДКК, КРЕАТИНИН, КЪРВНА ЗАХАР, ТРАНСАМИНАЗИ (AST, ALT, GGT), СЕРУМНИ ЕЛЕКТРОЛИТИ (K, NA, CL), VIT B12, ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА И TSH ЗА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА

Образно изследване на главен мозък

Скенер ИЛИ ядреномагнитен резонанс на главен мозък. Използването на контрастно вещество не е необходимо. Важно е да имате копие (диск) от образното изследване.

Неврологична консултация

Прегледът с невролог - дементолог, е последната и една от най-важните стъпки. Лекарят ще вземе предвид всички предходни изследвания, придружаващи заболявания и история на заболяването. Ще последва неврологичен преглед, след което подробен анализ на образното изследване и съпоставката с когнитивния профил от невропсихологичното изследване. Ще се обсъди резултатът от кръвните изследвания, както и когнитивните и поведенческите нарушения (оплаквания). Обобщаването на всички данни ще позволи на специалиста да постави точна диагноза и да предпише адекватна терапия.