С попълване на посочената анкета можете да ни дадете обратна връзка, с помощта на която бихме добили представа какви са нагласите сред обществото към деменцията.

А Н К Е Т А